Steder i Riberalta

Åben kort
Lokal tid:
05:16:49
Riberalta
Administrative Region:Beni
Befolkning:97 982
Telefonopkald:
+591-3
Postnummer:
-

Placering på kortet over Bolivia

Map SVG
RiberaltaRiberalta
Riberalta

Riberalta

Riberalta
localityLæs mere
Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen

Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen

Riberalta
churchLæs mere
Cap. Selin Zeitun
HOTEL JOMALI
Hotel Colonial

Hotel Colonial

Avenida Máximo Henicke 745, Riberalta
lodgingLæs mere

Beneficiadora San Agustin S.R.L.

Riberalta
foodLæs mere
ANH

Agencia Nacional De Hidrocarburos

Riberalta
point_of_interestLæs mere

Television Amazonica

Riberalta
point_of_interestLæs mere
Radio Amazonia FM 97.5

Radio Amazonia FM 97.5

Riberalta
point_of_interestLæs mere
Hotel Avenida

Gran Logia de Bolivia

Riberalta
point_of_interestLæs mere
GRUPO NINOWOCKEEZ

GRUPO NINOWOCKEEZ

Riberalta
point_of_interestLæs mere
Salón del Reino de los Testigos de Jehová

Salón del Reino de los Testigos de Jehová

Riberalta
churchLæs mere

agencia de viajes Sinai Tours

Riberalta
travel_agencyLæs mere

NINOWOCKEEZ

Unnamed Road, Riberalta
point_of_interestLæs mere

📑 Riberalta alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning